Japanese Nail Brush

Japanese Nail Brush

A double sided hog hair nail brush made in Japan.

$42.00 NZD